Публична оферта

Відповідно до чинного Українського законодавства торгівля через інтернет-магазин є дистанційної торгівлею. Договірні відносини між покупцем і продавцем оформляються у вигляді договору публічної оферти. Натискання в інтернет-ресурсі на сторінці оформлення РОЗРАХУНОК кнопки СПЛАТИТИ, означає, що покупець, незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа – підприємець), згідно чинного українського законодавства, взяв до виконання умови договору публічної оферти, які вказані нижче.

Договір публічної оферти є публічним, тобто відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа – підприємець). При повній згоді з даним Договором покупець приймає умови та порядок оформлення замовлення, оплати товару, доставки товару, відповідальності за недобросовісне замовлення і за не виконання умов цього договору.

Договір вважається укладеним з моменту натискання кнопки СПЛАТИТИ на сторінці оформлення замовлення і підтвердження його покупки.

У разі необхідності, за бажанням покупця договір може бути оформлений у письмовій формі.

Істотні умови договору публічної оферти

1. УМОВИ УГОДИ
1.1 Умови угоди – це визначення, присутні в цьому договорі, і є його невід’ємною частиною.
1.2 Визначення трактуються виходячи з їх сутності та змісту цього договору. Нижче наведено список цих визначень:

Торговий майданчик - інтернет-магазин.

Товар – об’єкт угоди сторін, який був обраний покупцем у інтернет-магазині «Гурманія» та поміщений у кошик інтернет-магазину.
Покупець – будь-яка дієздатна фізична, юридична особа, фізична особа-підприємець, згідно чинного українського законодавства, що відвідали сайт gurmans.dp.ua, що має намір придбати той чи інший товар, і оплатити отримання такого товару.
ПродавецьФОП Литвин Т.А., gurmans.dp.ua

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
2.1 Ця публічна оферта (надалі – договір) визначає особливості купівлі-продажу товару на сайті gurmans.dp.ua

Дана оферта застосовується щодо будь-якого товару (послуги), пропонованого до продажу (купівлі) на сайті gurmans.dp.ua

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
3.1 Надання Покупцеві доступу до всієї необхідної інформації щодо Товару.

4. МОМЕНТ УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ
4.1 Текст даного Договору є публічною офертою і діє для всіх відвідувачів інтернет-магазину сайті gurmans.dp.ua, що мають намір, бажання і можливості придбати товари.
4.2 Акцепт оферти – придбання товару в порядку, передбаченому даним договором, за цінами, вказаними на сайті gurmans.dp.ua, і згода з умовами оплати і доставки товару.
4.3 Факт придбання Товару є беззастережним прийняттям Покупцем умов цього Договору. Покупець, що скористався послугами сайту gurmans.dp.ua, розглядається як особа, що вступила з Продавцем у договірні відносини.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
5.1 gurmans.dp.ua зобов’язується – передати Покупцеві товар.
Товар повинен бути переданий: в певному місці разом із іншими пристосуваннями і документами, які стосуються товару в певній кількості у відповідній комплектності і в комплекті, якщо такі передбачені належної якості вільним від претензій третіх осіб. Продавець зобов’язується довести до відома Покупця необхідну та достовірну інформацію: інформація про виробника, інформація про товар.
5.1.1 З моменту укладення цього Договору забезпечити в повній мірі всі зобов’язання перед Покупцем відповідно до умов, обговореними сукупно сайтом gurmans.dp.ua і цим договором. gurmans.dp.ua залишає за собою право невиконання зобов’язань, у разі виникнення форс-мажорних ситуацій.
5.1.2 Не розголошувати будь-яку приватну інформацію про Покупця і не надавати доступ до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених законодавством або за бажанням самого Покупця.
5.2 gurmans.dp.ua має право:
5.2.1 Змінювати умови цього Договору, а також Тарифи (ціни) на Товари та послуги, в односторонньому порядку, розміщуючи їх на сайті за адресою: gurmans.dp.ua
5.2.2 Всі зміни вступають в силу негайно після публікації.
5.3 Покупець зобов’язується:
5.3.1 До моменту укладення Договору ознайомитися зі змістом Договору, умовами Договору і тарифами (цінами), пропонованими Продавцем на  сторінках сайту gurmans.dp.ua.
5.3.2 На виконання Продавцем своїх зобов’язань перед Покупцем останній повинен повідомити всі необхідні дані, однозначно ідентифікують його як Покупця, і достатні для доставки Покупцеві оплаченого Товару.

6. ВІДМОВА ВІД НАДАННЯ ГАРАНТІЙ
6.1 Продавець робить все можливе, щоб забезпечити якісне надання послуг Покупцеві. Усні поради та інформація, що даються Покупцеві, не можуть розглядатися як гарантії.
6.2 Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за Договором на час дії непереборної сили. Під непереборною силою розуміються надзвичайні і непереборні за даних умов обставини, що перешкоджають виконанню своїх зобов’язань сторонами за цим Договором. До них відносяться стихійні явища (землетруси, повені і т.п.), обставини суспільного життя (воєнні дії, надзвичайні стани, найбільші страйки, епідемії, карантин і т. п.), заборонюючі заходи державних органів. Протягом цього часу сторони не мають взаємних претензій, і кожна із сторін бере на себе ризик наслідків форс-мажорних обставин.

7. ЦІНИ ТОВАРУ
7.1 Ціни на Товари та послуги сайту gurmans.dp.ua визначаються у відповідних розділах gurmans.dp.ua
7.2 Ціни на Товари та послуги можуть змінюватися залежно від кон’юнктури ринку.
Продавець не може змінювати ціну для конкретного Покупця, у разі, якщо той вже прийняв умови Продавця та виконав у встановленому цим договором оплату товарів (послуг).

8. ТЕРМІН ДІЇ ОФЕРТИ
8.1 Цей договір набирає чинності з моменту звернення в інтернет-магазин «Гурманія»за адресою: gurmans.dp.ua та оформлення ЗАМОВЛЕННЯ, і закінчується при повному виконанні зобов'язань Сторонами.
8.2 Відзив оферти може бути здійснений Продавцем в будь-який час, що не є підставою для відмови від зобов’язань по вже виконаним продажам.

9. ДОСТАВКА ТОВАРУ
9.1 Покупець м. Дніпро отримує Товар за допомогою доставки від інтернет-магазину «Гурманія», або отримує його особисто. Порядок оплати та отримання зазначений в даному договорі оферти.
9.2 При доставці товарів в інші міста України, що виконується різними Службами  доставки на умовах співпраці.
9.3 Відвантаження замовлення Покупця відбувається після надходження від Покупця 100% оплати по виставленому рахунку.
9.4 Факт отримання товару та відсутність претензій до якості товару Покупець підтверджує отриманням чеку при отриманні товару. Зі свого боку, ФОП Литвин Т.А. гарантує відвантаження товару Компанії-перевізнику у кількості, зазначеній і оплаченій Покупцем, в комплектності згідно специфікації цього товару і в належному стані і якості.
9.5 Оплата вартості доставки здійснюється Покупцем в момент оплати товару. Всі питання, що виникли в процесі оплати і отримання Товару, Покупець може з’ясувати за контактними даними в даному розділі та розділах контактів.

10. ІНШІ УМОВИ
10.1. Інформація про товари представлена на сайті  gurmans.dp.ua
10.2. Покупець погоджується з отриманням матеріалів рекламного характеру про акції, розпродажі, маркетингові програми і т.ін., що проводить інтернет-магазин «Гурманія» засобами комунікації, як то електронною поштою, мобільним зв’язком, в тому числі на контактні дані, зазначені Покупцем в його профілі на сайті. У разі небажання отримувати таку інформацію, Покупець може відмовитись від отримання через форму зворотнього зв'язку на сайті.
10.3. Усі суперечки та розбіжності, що виникають при виконанні сторонами зобов’язань за цим Договором, вирішуються шляхом переговорів.
У разі неможливості їх усунення, сторони мають право звернутися за судовим захистом своїх інтересів.

З повагою, адміністрація інтернет-магазину «Гурманія».

Приймаючи умови даної оферти, ви також надаєте свою згоду на обробку (реєстрацію, накопичення, збереження, адаптацію, зміну, відновлення, використання та знищення без вашої присутності) ваших персональних данних впродовж всього часу існування gurmans.dp.ua, згідно Закону України «Про захист особистих даних».

Дякуємо за Вашу  довіру.